Pressemelding

På bakgrunn av nedbør, mildvær og økte bevegelser varsler NVE rødt farenivå for Veslemannen

Bevegelsene i fjellpartiet har vært stabile de siste dagene, rundt 10 cm pr. døgn i det øvre området, og 1-1,5 cm pr. døgn i det nedre frontpartiet. Det har vært relativt kaldt og det ligger mye snø i fjellet.

– Det er nå blitt mildere og det er begynt å regne. Samtidig har hastigheten i øvre delen av fjellpartiet økt til om lag 20 cm/d, og til 1-3 cm/døgn i nedre frontparti. Enkelte mindre partier i midtre delen viser også økte bevegelser, sier vakthavende geolog i NVE,  Ingrid Skrede.

Frem til midnatt i dag er det meldt 13-20 mm nedbør som regn og sludd. Det er stort sett meldt positive temperaturer i dagene fremover, og til sammen vil dette kunne føre til et stort tilsig av vann i fjellet, som kan føre til ytterligere øking av bevegelsene. På bakgrunnen av dette hever NVE farenivået for Veslemannen fra oransje til rødt.

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Mens de årlige bevegelsene i Mannen (utenom Veslemannen) er noen få cm i året, har den mest aktive delen av Veslemannen forskjøvet seg 2,4 meter den siste måneden. Veslemannen har et volum på

120 000 – 180 000 m3, noe som utgjør rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.