Pressemelding.

Hvert år besvarer de frivillige i Kirkens SOS nærmere 200 000 samtaler på telefon og internett. I over 40 prosent av disse er psykiske utfordringer tema. Derfor er det fortsatt viktig å markere Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, årets tema er raushet.

Blir møtt med fordommer og skepsis Ungdata bekreftet det i år igjen. Tallene for 2017 viser at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager fortsetter å øke. – Og at: «Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter og elever på ungdomsskolen og videregående».<

Hvert eneste døgn har Kirkens SOS samtaler med mennesker som forteller om traumatiske opplevelser og skam knyttet til å leve med psykiske utfordringer. Ungdommene tar som oftest kontakt via chatten og de voksne ringer. Mange forteller om at de blir møtt med skepsis og fordommer, og sitter igjen med en følelse av å verken bli sett, hørt eller forstått.

 -At det finst ein plass der problema mine ikkje er for små og der eg kan føle meg høyrd, trudd og tatt på alvår. Og der nokon faktisk har tid til meg.Sitat fra en som ringte Kirkens SOS

 Raushet i møtet med det som er vanskelig<

-Vi vet at vår døgnåpne krisetjeneste med lav terskel og anonymitet, gjør en forskjell – særlig for dem som frykter natten. Gjennom flere tiår har vi erfart at å prate fortrolig om det som er vanskelig med en som tar seg tid til å lytte, gir styrke til å holde ut, sier Theis. -Det er rett og slett livsviktig med et døgnåpent tilbud og at vi er der alltid. <