Arne Vigeland må i fengsel etter å ha kuttet naboens uthus i to da de var på feire. Nå vil han anke til Høyesterett.

– Dommen er riv ruskende gal, sier Trygve Staff, Vigelands forsvarer, til VG.

Staff forteller at de først og fremst anker straffeutmålingen, men at det også er andre ting i saken. Hva dette er konkret vil han ikke si noe om.

Vigeland er dømt til 120 dagers fengsel i Borgarting lagmannsrett. I tillegg må han betale 410.000 kroner i erstatning til naboen, samt 224.000 kroner til If skadeforsikring.

Det var i 2014 at huskappingen skjedde, da naboene var på ferie.

Vigeland var tiltalt for å ha fått fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo. Vigeland fikk også fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo.