Den 51-årige Mikhail Botsjkarev samtykker ikke til videre fengsling. Han nekter straffskyld og krever seg løslatt.

PST begjærte lukkede dører under rettsmøtet, men retten holdt dørene åpne. PST ønsker å holde russeren fengslet i to nye uker.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker å forlenge varetektsfengslingen av den siktede 51-åringen, som er siktet for etterretning mot statshemmeligheter, men de ønsker ikke å kommentere om de mener mistanken mot Botsjkarev er styrket eller svekket, melder NTB.

Det er snart to uker siden 51-åringen ble pågrepet og siktet på Oslo lufthavn etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon.

Stortinget varslet PST etter det som er blitt omtalt som «merkelig oppførsel» av Botsjkarev.

I den forrige fengslingsrunden mot russeren på Borgarting lagmannsrett :

– En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen, og at han derved har overtrådt straffeloven, heter det i kjennelsen.

Ett av argumentene for at lagmannsretten bestemte at Botsjkarev må sitte varetektsfengslet, var at det ikke var usannsynlig at han samarbeidet med andre.