Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik sier partiet håper å kunne velte regionreformen ved å få stortingsrepresentanter fra både KrF og Frp til å stemme imot.

Regjeringen har fått med seg KrF til å sikre flertall i Stortinget for den nye regionreformen og oppgaveoverføring fra staten til fylkene. Frps Kari Kjønaas Kjos sa mandag at Frps primærstandpunkt om å fjerne fylkeskommunen står fast.

– At vi nå går fra 19 til 11 regioner, anser vi som et steg i riktig retning. Hensikten er å flytte makt nærmere der folk bor, sa hun.

Gjelsvik tar Kjos på ordet og sier til Aftenposten at partiet vil jobbe for å få flere av Frps stortingsrepresentanter til å stemme imot avtalen.

– I både KrF og Frp er det kraftig motstand mot Viken-konstruksjonen. En av dem som bidro til å sette fyr på debatten om Viken i høst, har vært nettopp Frps gruppeleder i Akershus, sier Gjelsvik.

Han mener det ikke er umulig at noen i Frp vil være med å stemme imot.

– Vi mener vi ikke kan overse en folkeavstemning i Finnmark og at det er flertall i alle fylkestingene i Viken-fylkene imot en sammenslåing, sier han.

Nyheten om at regionreformen nå har flertall, satte mandag sinnene i kok hos opposisjonspartiene, som blant annet mener prosessen er udemokratisk.