Gjennom regionreformen foretas den største desentraliseringen siden fylkene ble opprettet, ifølge næringsminister Monica Mæland (H).

Hun var til stede da KrF, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre la fram en avtale om de nye regionenes oppgaver mandag.

– Jeg er glad og fornøyd med at vi får avklart en situasjon mange har følt som ganske usikker, sa Mæland.

Hun minnet om at fylkene skal være slått sammen 1. januar 2020 og at det dermed bare er tiden og veien igjen for fylkene.

Statsråden minnet også om at reformen flytter makt fra staten til fylkeskommunene, men at man ikke gir fylkeskommunene makt til å overstyre kommunene.

Hun varslet at det mandag var for tidlig å si noe om «penger og mennesker» i forbindelse med sammenslåingen, men at oppgavemeldingen som varslet kommer 19. oktober.