De siste fem årene har 843 menn blitt dømt for voldtekt eller voldtektsforsøk i Sverige. 58 prosent av dem er født i utlandet, ifølge en undersøkelse fra SVT.

SVTs program for undersøkende journalistikk, Uppdrag granskning, har gått gjennom samtlige fellende dommer de siste fem årene.

Granskningen viser at 427 av de 843 gjerningsmennene er født utenfor Europa – 197 av dem i Midtøsten eller Nord-Afrika, 134 i det sørlige Afrika og 96 i andre land utenfor Europa.

Når det gjelder forsøk på og fullbyrdede overfallsvoldtekter, der offer og gjerningsmann ikke kjenner hverandre, viser tallene at 97 av 129 er født utenfor Europa. 40 prosent av dem har vært i Sverige i ett år eller mindre, ifølge kartleggingen.

Hittil er det ikke gjort noen forskning på hvorfor utenlandsfødte er overrepresentert i seksualovergrepsstatistikken, noe både politikere og etterforskere nå etterlyser.

– Vanskelige forhold

Så sent som i vår åpnet det kriminalitetsforebyggende rådet i Sverige, Brå, for å gjennomføre studier omkring seksualforbrytelser og gjerningspersonenes opprinnelse.

Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki vil nå søke om midler til å forske på hva som ligger bak denne overrepresentasjonen.

– Mange av dem har overhodet ikke bodd i sine hjemland, men har forlatt dem veldig tidlig. Mange av dem har etter dette levd på gaten, i Teheran, i Paris, i Stockholm. De har levd i grovt maskuliniserte miljøer og bare vært sammen med andre menn. De har levd under veldig vanskelige omstendigheter og ofte forsørget seg ved hjelp av kriminalitet, sier han til Uppdrag granskning.

– Hvor mye er etnisitet, og hvor mye er fattigdom? spør han seg.

Lav utdanning

Kartleggingen viser også at gjerningsmennene ofte har vært påvirket av alkohol eller narkotika. Utdanningsnivået er lavt, og minst en tredel er også dømt for andre forhold.

9. september er det valg i Sverige, og spørsmål knyttet til innvandring og integrering er allerede høyt på dagsordenen. Det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna ser ut til å gå mot et brakvalg og få støtte fra rundt 20 prosent av velgerne.

(©NTB)