Mæland villig til å redegjøre for Stortinget

0
74

NTB

Kommunalminister Monica Mæland (H) sier hun vil redegjøre for Stortinget om den fastlåste situasjonen om sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier hun er villig til å redegjøre for Stortinget om sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Regionreform

– Ønsker Stortinget en redegjørelse, stiller jeg selvsagt på det, sier Mæland til NTB.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum krevde fredag at statsråden kommer til Stortinget og redegjør for hva som er status og planene framover.

Jussprofessor støtter omkamp om tvangssammenslåing

– Situasjonen er blitt så ekstrem at Mæland må ta en runde med Stortinget, sier Vedum til NTB.

– Må skje i oktober

Han mener dette må skje straks Stortinget er samlet på nytt den første uka i oktober. Mæland avviste fredag å overta å sluttføre prosessen med sammenslåingen, slik Troms fylkesting har bedt om etter at Finnmark har gjort det klart at de ikke vil delta i arbeidet. Kommunalministeren slår fast at hun ikke har lovhjemmel til å overta oppgaven. Samtidig innkalte hun fylkesordførerne i de to fylkene til et nytt møte for å få prosessen på skinner igjen.

Usikker på møte

Men fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark sier det ikke er sikkert at hun vil stille på et slikt møte.

– Jeg har ikke tatt endelig stilling til dette ennå. Jeg skal først sondere med mine rådgivere, øvrig politisk ledelse og Aps fylkesledelse, sier Vassvik til NTB. Samtidig går hun langt i å antyde at hun ikke kommer til å dra til Oslo.

– Hvorfor skal vi stille til et møte hvor vi inviteres til å drøfte hvordan vi skal gjennomføre tvangssammenslåingen, en sak som vi er så ettertrykkelig imot? spør hun.

– Ikke gitt opp

Ifølge professor i offentlig rett Eivind Smith er vedtaket om sammenslåing av de to fylkene i nord ikke lovlig fattet, fordi flertallet på Stortinget – de fire borgerlige partiene – hoppet bukk over lovens krav til utredning og høringsrunder da vedtaket ble fattet. Han mener Stortinget må behandle hele saken på nytt.

– Vi har ikke gitt opp troen på og håpet om at dette vedtaket ennå kan snus, sier Vassvik.